Khi Bạn sử dụng công cụ PageSpeed Insights của Google, chắc hẳn Bạn đã gặp lỗi Leverage browser caching, có thể đó là js, css, html hoặc ảnh của Bạn không được cache trên ổ cứng của server.

Cách dưới dây sẽ giúp bạn fix được lỗi Leverage browser caching này nhé!

Leverage Browser Caching

Khi Bạn sử dụng công cụ PageSpeed Insights của Google, chắc hẳn Bạn đã gặp lỗi Leverage browser caching, có thể đó là js, css, html hoặc ảnh của Bạn không được cache (trên ổ cứng của server). Hãy cùng HostingViet fix lỗi này nhé

Chúng ta hãy thêm vào 1 đoạn mã vào trong file .htaccess để trình duyệt cache các file này vào ổ cứng, khi đó lỗi “Leverage browser caching” sẽ biến mất và điểm PageSpeed website của Bạn sẽ tăng vù vù.

Làm thế nào để bạn khắc phục cảnh báo “Leverage Browser Caching” trong WordPress?

Trước tiên, bạn cần phải tìm hiểu xem trang web WordPress của bạn có được Apache hoặc Nginx hỗ trợ hay không. Nếu bạn đang chạy máy chủ web Apache trên VPS Linux của mình, bạn có thể đăng nhập vào máy chủ của mình và chỉnh sửa .htaccess cho trang web WordPress của mình. Thêm các dòng sau:

## EXPIRES CACHING ##
<IfModule mod_expires.c>
ExpiresActive On
ExpiresByType image/jpg "access 1 year"
ExpiresByType image/jpeg "access 1 year"
ExpiresByType image/gif "access 1 year"
ExpiresByType image/png "access 1 year"
ExpiresByType text/css "access 1 month"
ExpiresByType text/html "access 1 month"
ExpiresByType application/pdf "access 1 month"
ExpiresByType text/x-javascript "access 1 month"
ExpiresByType application/x-shockwave-flash "access 1 month"
ExpiresByType image/x-icon "access 1 year"
ExpiresDefault "access 1 month"
</IfModule>
## EXPIRES CACHING ##

Hãy thử check lại PageSpeed Insight nhé: https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/
hoặc trên: https://gtmetrix.com

Kết quả sẽ làm bạn bất ngờ đấy ạ!

Give a Comment